9 Nov 2010 | 13,644 tontonan
4.02174
14 Nov 2010 | 13,395 tontonan
2.77778
14 Nov 2010 | 13,395 tontonan
2.77778
1 Nov 2010 | 12,155 tontonan
3.6
14 Nov 2010 | 11,927 tontonan
3.22222
14 Nov 2010 | 11,757 tontonan
2.8
14 Nov 2010 | 11,235 tontonan
1.4
14 Nov 2010 | 11,223 tontonan
2.75
14 Nov 2010 | 10,897 tontonan
2.9
14 Nov 2010 | 10,578 tontonan
2
31 Oct 2010 | 10,529 tontonan
2.5
1 Nov 2010 | 10,403 tontonan
2.833335